דנטותב

  • כתובת: כצנלסון 146
  • שם העיר: גבעתיים

דנטל ארט

  • כתובת: כצנלסון 135
  • שם העיר: גבעתיים