אדאלים

  • כתובת: סעדיה גאון 40
  • שם העיר: רחובות